Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Thứ tư, 05/02/2020

Chặng đường năm 2019 với những bước phát triển mới, Đất Xanh Miền Trung vẫn được đánh giá là một thương hiệu “cá tính và xa xỉ” với hướng đi riêng táo bạo, tư duy vượt giới hạn và cái tâm trọn vẹn dành cho việc xây dựng nhà ở tại Việt Nam. Đất Xanh Miền Trung đang ngày càng khẳng định được năng lực xây dựng, phát triển bất động sản và kinh doanh của mình. Bước sang năm 2020, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục ra mắt các sản phẩm BĐS không chỉ tại Đà Nẵng mà còn nhân rộng trên nhiều tỉnh thành miền Trung như Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Huế…

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

 

Vượt qua thách thức, khẳng định năng lực vượt trội với những thành tựu và con số kinh doanh ấn tượng của Đất Xanh Miền Trung trong năm 2019

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung đạt được những con số kinh doanh ấn tượng trong năm 2019 với 1.100 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thu về 785 tỷ đồng.

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Với định hướng một Đất Xanh Miền Trung, năm 2019 Đất Xanh Miền Trung đã thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống công ty thành viên với 3 nhóm công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực: Kinh doanh BĐS, Đầu tư và phát triển BĐS, Quản lý vận hành và cho thuê.

 

Các dòng sản phẩm của Đất Xanh Miền Trung trong năm 2020

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

Đất Xanh Miền Trung có những sản phẩm gì trong năm 2020?

 

Đất Xanh Miền Trung